قرص روکشدار فویکورا

Foicura® Coated TAB

داروسازی عبیدی [ ایران ]
ضد ویروسها

چنانچه در خصوص "قرص روکشدار فویکورا" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی عبیدی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب