قطره چشمی اسنوتیرز 14 میلی گرم/میلی لیتر

SNO TEARS Drop,Ophthalmic 14 mg/ml

BAUSCH & LOMB/CHAUVIN [ فرانسه ]
بهستان دارو

BAUSCH & LOMB/CHAUVIN

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب