الگزیر بلادونا پی بی-اس اچ دی

BELLADONNA PB-SHD ELIXIR

داروسازی شهر دارو [ ایران ]
آنتی موسکارینیک ها

چنانچه در خصوص "الگزیر بلادونا پی بی-اس اچ دی" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی شهر دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب