قرص لیپاستین 40 میلی گرم

LIPASTIN 40MG TAB

داروسازی زهراوی [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی زهراوی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب