شربت دیفن هیدرامین کامپاند پورسینا 60میلی لیتر


DIPHENHYDRAMINE COMPOUND POUR SINA 60ML SYRUP

داروسازی پور سینا [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی پور سینا

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب