شربت دیفن هیدرامین کامپاند پورسینا 60میلی لیتر

DIPHENHYDRAMINE COMPOUND POUR SINA 60ML SYRUP

داروسازی پور سینا [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی پور سینا

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب