سوسپانسیون کوثر-کوآموکسی کلاو 156 میلی گرم

COSAR-CO AMOXICLAV 156MG POW SUSP

داروسازی کوثر [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

چنانچه در خصوص "سوسپانسیون کوثر-کوآموکسی کلاو 156 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی کوثر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب