پماد آنستیک 5%

ANESTIC 5% OINT

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
بیحس کننده های موضعی

چنانچه در خصوص "پماد آنستیک 5%" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی تهران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب