سوسپانسیون سیساپراید تهران دارو 100 میلی لیتر

CISAPRIDE TEHRANDAROU 100ML SUSP

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

چنانچه در خصوص "سوسپانسیون سیساپراید تهران دارو 100 میلی لیتر" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی تهران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب