پماد فلوسینولون-بهوزان 0.025%

FLUOCINOLONE-BEHVAZAN 0.025% OINT

داروسازی بهوزان [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

چنانچه در خصوص "پماد فلوسینولون-بهوزان 0.025%" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی بهوزان

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب