شربت دیفن هیدرامین کامپاند اس اچ دی 60 میلی لیتر


DIPHENHYDRAMINE COMPOUND SHD 60ML SYRUP

داروسازی شهر دارو [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی شهر دارو

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب