آمپول تریامسینولون البرز دارو 40 میلی گرم

TRIAMCINOLONE ALBORZDAROU 40MG/1ML AMP

داروسازی البرز دارو [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

چنانچه در خصوص "آمپول تریامسینولون البرز دارو 40 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی البرز دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب