پلاستر کاپسیکوم شیرنشان

Lion Capsicum Plaster

داروسازی بهنوار [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "پلاستر کاپسیکوم شیرنشان" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی بهنوار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب