کپسول فنی توئین-الحاوی 100 میلی گرم

PHENYTOIN-ALHAVI 100MG CAP

داروسازی الحاوی [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی الحاوی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب