قطره بینی سدیم کلراید راموفارمین 0.65%

SODIUM CHLORIDE RAMOPHARMIN 0.65% NASAL DROP

داروسازی راموفارمین [ ایران ]
الکترولیت ها

چنانچه در خصوص "قطره بینی سدیم کلراید راموفارمین 0.65%" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی راموفارمین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب