قلم تزریق نوومیکس 30 فلکس پن 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر


NOVOMIX 30 FLEXPEN Injection 100 IU/ml,3 ml

NOVONORDISK [ دانمارک ]
نوونورد دیسک پارس
داروهای ضد دیابت

NOVONORDISK

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب