ویال لانسولین 70/30 10میلی لیتر


LANSULIN 70/30 10ML VIAL

داروسازی اکسیر [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی اکسیر

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب