سوسپانسیون کلاموکس 312

CLAMOX 312 SUSP

داروسازی دانا [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

چنانچه در خصوص "سوسپانسیون کلاموکس 312" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی دانا

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب