قرص دیلتیازم رها 60 میلی گرم

DILTIAZEM RAHA 60MG TAB

داروسازی رها [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی رها

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب