قرص رهامت 500 میلی گرم

RAHAMET 500MG TAB

داروسازی رها [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی رها

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب