قرص اتورواستاتین رها 20 میلی گرم

ATORVASTATIN RAHA 20MG TAB

داروسازی رها [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی رها

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب