قرص آتورواستاتین رها 10 میلی گرم


ATORVASTATIN RAHA 10MG TAB

داروسازی رها [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی رها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب