قرص رانیتیدین رها 150 میلی گرم

RANITIDINE RAHA 150MG TAB

داروسازی رها [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی رها

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب