قرص رانیتیدین رها 150 میلی گرم


RANITIDINE RAHA 150MG TAB

داروسازی رها [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی رها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب