کپسول امپرازول رها 20 میلی گرم


OMEPRAZOLE RAHA 20MG CAP

داروسازی رها [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی رها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب