اسپری بینی فلازون 50میکروگرم/دوز 200دوز

FELAZON 50MCG/DOSE 200DOSE NASAL SPRAY

داروسازی رها [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

داروسازی رها

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب