اسپری بینی بکلام 50 میکروگرم/دوز


BEKLAM 50MCG/DOSE NASAL SPRAY

داروسازی رها [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

داروسازی رها

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب