کپسول مفنامیک اسید رها 250 میلی گرم

MEFENAMIC ACID RAHA 250MG CAP

داروسازی رها [ ایران ]

داروسازی رها

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب