شربت دیفن هیدرامین کامپاند رها 60 میلی لیتر

DIPHENHYDRAMINE COMPOUND RAHA 60ML SYRUP

داروسازی رها [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی رها

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب