شربت دیفن هیدرامین کامپاند رها 60 میلی لیتر


DIPHENHYDRAMINE COMPOUND RAHA 60ML SYRUP

داروسازی رها [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی رها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب