قرص کتوتیفن رها 1 میلی گرم

KETOTIFEN RAHA 1MG TAB

داروسازی رها [ ایران ]

داروسازی رها

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب