قرص کتوتیفن رها 1 میلی گرم


KETOTIFEN RAHA 1MG TAB

داروسازی رها [ ایران ]

داروسازی رها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب