قرص خط دار رافدرین

RAFEDRIN ER TAB

داروسازی رها [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی رها

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب