آمپول بتامتازون رها 4 میلی گرم/1میلی لیتر

BETAMETHASONE RAHA 4MG/1ML AMP

داروسازی رها [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

داروسازی رها

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب