قرص تیزانیدین رها 4 میلی گرم

TIZANIDINE RAHA 4MG TAB

داروسازی رها [ ایران ]
داروهای شل کننده عضلات

داروسازی رها

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب