قرص تیزانیدین رها 4 میلی گرم


TIZANIDINE RAHA 4MG TAB

داروسازی رها [ ایران ]
داروهای شل کننده عضلات

داروسازی رها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب