اسپری بینی دکوفن 0.5% 15 میلی لیتر

DECOPHEN 0.5% 15ML NASAL SPRAY

داروسازی رها [ ایران ]

داروسازی رها

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب