کپسول د-ویژل 50000 واحد د ویژل

D-VIGEL 50000IU CAP

داروسازی دانا [ ایران ]

چنانچه در خصوص "کپسول د-ویژل 50000 واحد د ویژل" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی دانا

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب