پرل نیفی-ژل 10 میلی گرم

NIFI-GEL 10MG PEARL

داروسازی دانا [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

چنانچه در خصوص "پرل نیفی-ژل 10 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی دانا

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب