کپسول آهسته رهش مونونیترال 50 میلی گرم

MONONITRAL 50MG SR CAP

داروسازی البرز دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی
فاطمه (1398/5/22)
چرا با استفاد کپسول مونونیترال سردرد میگیرم
مدیر سامانه (1398/5/23)
به دلیل اثر گشاد کنند عروق، یکی از عوارض معمول این دارو سردرد است. به تدریج این عارضه کاهش می یابد.

چنانچه در خصوص "کپسول آهسته رهش مونونیترال 50 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی البرز دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب