کپسول روجین سینگ (روجینسینگ)

Ruginsing Capsule

شرکت داروسازی قائم دارو [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "کپسول روجین سینگ (روجینسینگ)" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب