شربت سالبوتامول رها 2 میلی گرم بر 5 میلی لیتر 120 سی سی

SALBUTAMOL RAHA 2MG/5ML 120ML SYRUP

داروسازی رها [ ایران ]

داروسازی رها

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب