کپسول کولومب پیوسته رهش 200 میلی گرم

Colomeb ER 200 mg capsule

داروسازی رها [ ایران ]
داروهای گوارشی

چنانچه در خصوص "کپسول کولومب پیوسته رهش 200 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی رها

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب