قرص اکسدرال 250/65/250 میلی گرم

EXEDRAL 250/65/250MG TAB

داروسازی البرز دارو [ ایران ]

داروسازی البرز دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب