قرص آهسته رهش تگاتارد 400 میلی گرم

TEGATARD® 400MG ER TAB

داروسازی رها [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی رها

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب