سوسپانسیون آموراکس 125MG/5ML

AMORAX 125MG/5ML 100ML POW SUSP

داروسازی دانا [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

چنانچه در خصوص "سوسپانسیون آموراکس 125MG/5ML" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی دانا

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب