قرص آهسته رهش رهاکین 500 میلی گرم

RAHAKIN 500MG EXTENDED RELEASE TAB

داروسازی رها [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی رها

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب