قرص آهسته رهش رهاکین 500 میلی گرم


RAHAKIN 500MG EXTENDED RELEASE TAB

داروسازی رها [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی رها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب