قطره چشمی لوفلوکسید 5 میلی گرم/میلی لیتر

Levofeloxide 5 mg/ml Eye Drop

RAFARM [ یونان ]
داروهای ضد باکتری

چنانچه در خصوص "قطره چشمی لوفلوکسید 5 میلی گرم/میلی لیتر" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

RAFARM

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب