ویال ردیتوکس 100 میلی گرم / 10 میلی لیتر


RediTux 100 mg/10 ml Vial

داروسازی سینا ژن [ ایران ]
آنتی نئوپلاستیک
ضد نئوپلاسم (مونوکلونال آنتی بادی).
a) لنفومای بدخیم غیر هوچکین سلول B (از نوع عود یافته یا مقاوم با گرید پایین یا فولیکولار CD20 مثبت)
b) درمان مجدد در بیماران با بیماری پیشرونده
دارو یک آنتی بادی مونوکلونال است که از طریق بایدینگ به آنتی ژن CD20 روی سطح سلول هایB-لنفوسیت سالم و بدخیم سبب لیز این سلول ها می شود.
دارو به Bلنفوسیت ها متصل می شود و تا 3-6 ماه بعد از درمان همچنان در بدن یافت می شود.
آژیتاسیون، اضطراب، سردرد، سرگیجه، خستگی، بی خوابی، عصبی بودن، درد، آریتمی، برادی کاردی، هایپرتانسیون، هایپوتانسیون، ادم، تاکیکاردی، رینیت، سینوزیت، بی اشتهایی، اختلال چشایی، تهوع، استفراغ، اسهال، لکوپنی، نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی، افزایش سرفه، برونشیت، واکنش های جلدی-مخاطی شدید، آنژیوادم، لرز.
C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: not known if excreted in breast milk, do not nurse

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب