قرص رزوکل 40میلی گرم

Rosuchol 40MG TAB

فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

چنانچه در خصوص "قرص رزوکل 40میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب