قطره چشمی آلروپات 5 میلی گرم/5 میلی لیتر

ALEROPAT 5MG/5ML OPHT Drop

داروسازی رها [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی رها

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب