قرص پیوسته رهش فامپریدین البرزدارو 10 میلی گرم

FAMPRIDINE ALBORZ DAROU 10MG ER TAB

داروسازی البرز دارو [ ایران ]
پاراسمپاتومیمتیک ها

چنانچه در خصوص "قرص پیوسته رهش فامپریدین البرزدارو 10 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی البرز دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب