کپسول مایلودک 10 میلی گرم - میلودک

MYLODEQ 10 MG Capsule

داروسازی عبیدی [ ایران ]
داروهای متفرقه

چنانچه در خصوص "کپسول مایلودک 10 میلی گرم - میلودک" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی عبیدی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب