عصاره موضعی گزنه زردبند

Urtica ZardBand Topical Drop

داروسازی زردبند [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "عصاره موضعی گزنه زردبند" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی زردبند

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب