قرص لتروزول تهران شیمی 2.5 میلی گرم

LETROZOLE TEHRANCHEMIE 2.5MG TAB

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
آنتی نئوپلاستیک

چنانچه در خصوص "قرص لتروزول تهران شیمی 2.5 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی تهران شیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب